អ្វីដែលអ្នកបរិភោគ និងផឹក កំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​​ខ្លាំង​លើ​ការ​លូត​លាស់​របស់​កូនអ្នក។ ពេលខ្លះ ការពិសារភេសជ្ជៈ មានភាពងាយស្រួលជាងការញ៉ាំចំណី ជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេល៣ខែដំបូង។ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពិសារភេសជ្ជៈជួយឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់ទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃ។ភេសជ្ជៈទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសៗគ្នា។ខាងក្រោមនេះជាភេសជ្ជៈសុខភាព៦ប្រភេទសម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ៖ ទឹក: ការផឹកទឹកច្រើន ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អ។... អានបន្ត